Документи

Колективний договір

Статут Грозинецького НВК

Атестаційні матеріали

Сторінки життя школи

Територія обслуговування закріплена за Грозинецьким НВК

Аналіз стану виконання Плану заходів у сфері прав людини

Мова освітнього процесу                                           Українська

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 2020-2021 н.р.

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Засідання педагогічної ради по вибору підручників

Умови доступності 

Структура навчального закладу

Результати навчальних досягнень учнів за 2019-2020 н.р.

Правила прийому до Грозинецького НВК

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Грозинецькому НВК

Кадровий склад Грозинецького НВК

Витяг з ЄДЕРПОУ