Інформація отримання публічних коштів

Кошти державного бюджету, капітальні видатки

Кошти обласного, районного бюджету

Кошти місцевого (сільської ради) бюджету

Позабюджетні кошти у рамках підтримки розвитку освіти

Спонсорська благодійна допомога