Інформація отримання публічних коштів

Кошти державного бюджету, капітальні видатки

Позабюджетні кошти у рамках підтримки розвитку освіти

Спонсорська благодійна допомога